-->

Melno metāllūžņu pieņemšanas prasības

Melnie metāllūžņi nedrīkst saturēt:

   nemetāliskus priekšmetus (zeme, smiltis, gumija, betons, ķieģeļi, koks, keramika, stikls u.c.);
   Munīcijas sastāvdaļas;
   Slēgtas tvertnes bez caurumiem;
   Slēgtas tvertnes zem spiediena, agregātus ar eļļu un citām vielām;
   Lūžņus ar betona un cementa segumu;
   Tvertnes ar sastāvu, kurā ietilpst līme, eļļa, krāsa un citi.

Nododamajiem metāllūžņiem jābūt piemērotiem drošai transportēšanai, pārstrādei un pārkausēšanai, tie nedrīkst saturēt jebkādas ugunsbīstamas, eksplozīvas vai radioaktīvas vielas. Metāllūžņiem, kuri tiek nodoti no ķīmijas rupnīcam, jābūt attīrītiem no ķīmiskām vielām. Aizvērtam tvertnēm jābūt atvērtām, sagrieztām un attīrītām no citām vielām.

Krāsaino metāllūžņu pieņemšanas prasības

Krāsainie metāllūžņi nedrīkst saturēt:

   Nemetāliskus priekšmetus (zeme, smiltis, gumija, betons, ķieģeļi, koks, keramika, stikls u.c.);
   Slēgtas tvertnes zem spiediena.

Nododamajiem metāllūžņiem jābūt piemērotiem drošai transportēšanai, pārstrādei un pārkausēšanai, tie nedrīkst saturēt jebkādas ugunsbīstamas, eksplozīvas vai radioaktīvas vielas. Metāllūžņiem, kuri tiek nodoti no ķīmijas rupnīcam, jābūt attīrītiem no ķīmiskām vielām. Aizvērtam tvertnēm jābūt atvērtām, sagrieztām un attīrītām no citām vielām.

Krāsaino metāllūžņu piesārņojuma procentu nosaka saņemējs, vizuāli, saņemšanas brīdī un vienojas ar piegādātāju.

Skatīt cenas